Weprot Kft.
horizontal menu
Miró

Tevékenység

Tevékenységünk elsõsorban a talaj és talajvíz védelemhez, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységekhez kapcsolható mérnöki szolgáltatás, földtani, vízföldtani és környezetvédelmi tervezés, kivitelezés, szakértés, mely a következõ szakterületekre terjed ki:


Környezetvédelmi szakértés, szaktanácsadás

 

 

Talaj, talajvíz szennyezések felmérését és felszámolását célzó tervezõi és kivitelezõi munkák
 

 • Szennyezett területek felmérése (állapotfelvétel, állapotértékelés)
   
 • Részletes tényfeltárás készítése, szennyezések lehatárolása, monitoring vizsgálatok
   
 • Kockázatelemzés (humán-egészségügyi ill. ökológiai) készítése
   
 • Kármentesítési alternatívák meghatározása, a mĂ»szaki beavatkozás során alkalmazható legjobb elérhetõ technológia (BAT) kiválasztása, költség-haszon elemzés készítése
   
 • Szennyezett területeken mĂ»szaki beavatkozási munkák kivitelezése, irányítása

Ipari és mezõgazdasági tevékenységek felülvizsgálata, környezetvédelmi engedélyeztetése

 

 • Részleges és teljeskörĂ» környezetvédelmi felülvizsgálat készítése
   
 • Környezeti hatástanulmány készítése
   
 • Egységes környezethasználati engedélykérelmek elkészítése (IPPC)
   
 • Üzemi vízminõség kárelhárítási terv készítése, meglévõ tervek felülvizsgálata
   
 • Beruházási döntés elõkészítõ környezeti vizsgálatok elkészítése, tanulmány összeállítása
   
 • Üzemek, termelõ egységek jelenlegi vagy jövõbeli esetleges környezeti felelõsségének megállapítása komplex vizsgálatsorozatokkal
   
 • Környezetvédelmi érdekképviselet 

 

 
Hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó tervezõi munkák

 • Hulladéklerakók tényfeltárása, felülvizsgálata, rekultivációs terv készítése
 • Hulladékgazdálkodási tervek készítése, felülvizsgálata
 • Települési hulladékgazdálkodási (hulladékgyĂ»jtõ udvarok, szigetek) tervezés
 • Folyékonyhulladék hasznosítás tervezés (szikkasztó rendszerek stb.)
   

 

 

Földtan, vízföldtan

 

 

 • Földtani, vízföldtani és hévízföldtani szakértés, tervezés, kivitelezés
   
 • Vízbázis védelem, vízbeszerzési lehetõségek vizsgálata tervezése, kivitelezése
   
 • Kutak vízjogi létesítési- és üzemelési engedélyezési tervekeinek elkészítése, hatósági engedélyeztetése, kivitelezése
   
 • Hidraulikai és transzportmodellek felépítése, értékelése
   
 • Monitoring rendszerek tervezése kivitelezése, üzemeltetése, monitoring jelentések készítése
 • Fúrás mĂ»szaki ellenõrzés, geológiai szolgáltatás
   
 • Alkalmazott térinformatikai rendszerek tervezése, megvalósítása, mĂ»ködtetése
   
 • Földtani képzõdmények környezet geokémiai szempontú rendszerezése
   
 • Környezetérzékenységi térképek készítése
   
 • Talajmechanikai, építésföldtani szakvélemény készítése

 

 

 

 

 
Weprot Kft. | E-mail: weprot@weprot.hu | webhelytérkép | webstat | Copyright © 2010 By Miró