Weprot Kft.
horizontal menu
Miró

Referencia

A cég munkatársainak más társaságoknál végzett referencia munkái (1993-2008)

 

 

Pest megye környezeti jellemzõi (földtani-vízföldtani rész) – 1993.
 
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelõség területén lévõ veszélyeztetett vízbázisok felmérése – 1996.
 
A budapesti agglomeráció földtani-vízföldtani viszonyainak elemzése – 1997.
 
A Mogyoród-III. kavics védnevĂ» bánya rekultivációs terve – 1998.
 
Sérülékeny földtani környezetĂ» ivóvízbázisok biztonságba helyezés diagnosztikai munkálatai Kincsesbánya Rákhegy II., Szekszárd Lõtéri vízbázis, Márkó, Hárskút, Pilisborosjenõ, Komló-Mánfa, Komló-Kõlyuk, Vecsés I. Városi VízmĂ», Komjáti, Jósvafõ, Gara - 1998-2003
 
A Tétényi-fennsík és kapcsolódó területek természeti (földtani, víz- és környezetföldtan) viszonyainak feltárása, dokumentálása  – 1998.
 
Monitoring és termelõkutak vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezése, kivitelezése (Ócsa, Budapest, Törtel, Hatvan) – 1999.
 
Szennyezõforrások környezeti hatásvizsgálata a csóri ivóvízbázis hatásterületén - 2000.
 
A csóri vízmĂ» bõvítésének környezeti hatástanulmánya - 2000.
 
A Szelidi-tó környezetállapota és a rehabilitációs alternatívák vizsgálata a várható hatások szempontjából – Döntés elõkészítõ tanulmány – 2000.
 
Dunakeszi AUCHAN Bevásárlóközpont monitoring rendszerének teljes körĂ» tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési munkálatai – 2001.
 
Taksonyi kommunális hulladéklerakó részletes környezeti felülvizsgálata – 2000-2001.
 
Isaszeg, Pécel hévízkutató fúrások és termelõ kutak tervezése és kivitelezése – 2001.
 
Kijelölt hulladéklerakók talajvízre gyakorolt hatásának helyszíni vizsgálata; MĂ»szaki ellenõri tevékenység; Phare project HU 9911-01 – 2002.
 
Hatvan város kommunális hulladéklerakóján megfigyelõkutak és monitoring rendszer tervezése, létesítése és vízjogi engedélyeztetése – 2002.
 
Százhalombatta kommunális hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata – 2002.
 
Dél Alföldi Vízminõség javító program térinformatikai adatbázis kialakítása – 2002.
 
Sérülékeny és távlati vízbázisok térinformatikai rendszerének tervezése, kialakítása, karbantartása (Mohács, Gerjen, Zalaszentgrót, Komló-Mánfa, Komló-Kõlyuk, OrfĂ») – 2002.

 

 

Nagyhalász, termálkutak felújításának, termelésbe állításának, a felújítás lehetõségének vizsgálata –2002.
 
ELMÜ, Zuglói alállomás talaj- és talajvíztisztítás mĂ»szaki ellenõrzése – 2000-2003. (ERBE Energetika Kft.)
 
A Taksonyi (Széles úti) bezárt szeméttelep rekultivációs terve – 2003.
 
Sóskút gyümölcsültetvény öntözés kiviteli terveinek elkészítése – 2004.
 
Keszeg tározótó rendszer elvi vízjogi engedélyes terveinek elkészítése – 2004.
 
Örbottyán – belterületi vízelvezetõ árok rekonstrukciója – 2004.
 
Gödöllõ – Szárítópuszta tangazdaság öntözésfejlesztési terve (elvi vízjogi engedély) – 2004.
 
Nagytarcsa külterületi árok rekultivációs terve – 2004.
 
Bakonycsernye gyümölcs- és zöldségültetvény öntözési terve – 2004.
 
Csákvár - Fornapuszta gyümölcsültetvény öntözési terve (elvi vízjogi engedély) – 2004.
 
Gombás-patak többcélú tározótó elvi vízjogi engedélyes terve – 2004.
 
A Fekete-tenger tápanyagterhelésének csökkentése a gemenci és a béda-karapancsai tájegységek vízzel való ellátottságának növelése révén (koordináció) – 2005.
 
Gyomaendrõd tervezett belterületi vízrendezéshez holtág-rehabilitáció elõzetes környezeti hatásvizsgálata – 2005.
 
Öcsöd- (Bábockai) halastavak vízjogi létesítési engedélyezéséhez szükséges szakvélemény készítése – 2005.
 
A NITROKÉMIA Zrt. területén folyó kármentesítési tevékenységek mĂ»szaki ellenõrzésében való részvétel – 2007-2008
 
A Budapest, XXII. kerület Metallochemia telephely és környéke környezetvédelmi mĂ»szaki beavatkozás (részvétel a kármentesítés helyszíni mĂ»vezetésében, a kiviteli tervek elkészítésében – 2007-2008.
 
Balatonakali, folyékony-hulladék lerakó rekultivációja (kiviteli terv) – 2007.
 
Óbuda-Újlak II. bánya – Golf Academy Club (talajtani feltárás, durvaterep-rendezési terv) – 2008.
 
Vértessomló többcélú tározótó
elvi vízjogi engedélyes terve - 2

 


 

Referencia munkáink (2003-2009) Környezetvédelmi szakértés, szaktanácsadás 

 

       

Környezetvédelmi állapotértékelõ szakvélemény Váchartyán, Budapest-Balatoni út, Dömsöd, Tápióbicske, Hernád, Kiskunhalas üzemanyagtöltõ állomásokra vonatkozóan. –2003. (Megbízó: Techno Terv Bt. , kapcsolattartó: Gere Sándor)
 
A Gyõzelem MG Szövetkezet (Lajoskomárom) üzemanyagtöltõ állomásának részletes tényfeltárása –2003 (Megbízó: Gyõzelem MG Szövetkezet, kapcsolattartó: Reisz Károly)

 
Szakértõi jelentés a halásztelki vízbázis védõterületén lévõ illegális hulladéklerakás bĂ»nügyi minõsítéséhez –2004. (Megbízó: Szigetszentmiklósi RFK, kapcsolattartó: Tamás András fõhadnagy)
 
Részvétel a Kapital II 90-98 Kft. által üzemeltetett baromfi vágóhíd ipari szennyvíz kezelõjének vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában –2004. (Megbízó: Kapital II. 90-98 Kft.., kapcsolattartó: Baltás Csaba)
 
A Gyõzelem MG Szövetkezet (Lajoskomárom) üzemanyagtöltõ állomásán feltárt szénhidrogén szennyezés mĂ»szaki beavatkozási terve készítése –2004. (Megbízó: Gyõzelem MG Szövetkezet, kapcsolattartó: Reisz Károly)
 
A Gyál-I kavicsbánya Elõzetes Környezeti Hatástanulmánya –2004. (Megbízó: H+L Kft., kapcsolattartó: Dr. Horváth Mihály)
 
A Kapital II 90-98 Kft. által üzemeltetett baromfi vágóhíd ipari szennyvíz kezelõjének próbaüzeme –2004-2005. (Megbízó: Kapital II. 90-98 Kft.., kapcsolattartó: Baltás Csaba)
 
Hatvan város kommunális hulladéklerakóján megfigyelõkutak és monitoring rendszer tervezése, létesítése és vízjogi engedélyeztetése –2004-2005 (Megbízó: Hatvan Város Önkormányzata kapcsolattartó: Peigelbeck Judit)
 
Szekszárd, Lõtéri vízbázis kármentesítési munkáinak összegzése, eredményeinek értékelése, és a további tevékenységre vonatkozó javaslat –2005 (Megbízó: AQUAPLUS Kft. kapcsolattartó: Dr. Viszkók János)

 
Monitoring jelentés (2004. IV. név) a DWA dunaújvárosi HideghengermĂ»vében lévõ monitoring rendszerre vonatkozóan –2005 (Megbízó: KÖRTE ORGANICA Rt., kapcsolattartó: Háden Sándor)
 
Monitoring jelentés készítése a MOL Rt. 17 db üzemanyag töltõ állomására vonatkozóan I-IV negyedév – 2005-2006 (Megbízó: KÖRTE ORGANICA Rt., kapcsolattartó: Háden Sándor, Gilyén Elemér)
 
Kecskemét és környékén a PHARE monitoring projekt keretében, a megfigyelõ kutakat befogadó tulajdonosokkal a megállapodások helyszínen történõ aláíratása és a fúráspontok kitĂ»zése mintegy 25 helyszínen –2005 (Megbízó: SMARAGD GSH Kft., kapcsolattartó: Gondár Károly)
 
Budapest, XXII. kerület, 239115/1 hrsz. területen lévõ felhagyott kommunális hulladéklerakó teljes körĂ» környezetvédelmi felülvizsgálata, rekultivációs és utógondozási terve -2005 (Megbízó: Új Buda Golf Projekt Kft., kapcsolattartó: Kõvágó János)
 
NITROKÉMIA Rt. Környezetvédelmi mentesítési munkálatok :
-Vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárás lefolytatása
- Monitoring vizsgálatok
- Módosított mĂ»szaki beavatkozási terv elkészítése
- Talaj szennyezettség részletes lehatárolása, mentesítési terv készítése
- Talajvíz kitermelõ és monitoring rendszer kivitelezési munkálatainak tervezési  felügyelete
- 2004 évtõl (folyamatban)
(Megbízó KÖRTE-ORGANICA Rt., Organica-VWS Zrt. kapcsolattartó: Tomosi Károly)

  
Csemõ Települési Szennyvíztisztító telep Vízminõségi Kárelhárítási Terve -2005  (Megbízó: Csemõvíz Kft, kapcsolattartó: Kiss János)
 
Kecskeméti csatornázási beruházást elõkészítõ környezetvédelmi szempontú szakmai értékelõ dokumentáció -2005 (Megbízó: Magyarországi Volksbank Rt.., kapcsolattartó: Perlik Tamás)
 
Területkijelölõ szakvélemény a hatvani állati-hulladék gyĂ»jtõ-átrakó telep létesítéséhez -2006 (Megbízó: Hatvan Város Önkormányzata kapcsolattartó: Peigelbeck Judit)
 
Részvétel a MOL Rt. Székesfehérvári Bázistelepének elõvizsgálati dokumentációjának elkészítésében -2006 (Megbízó: Organica Zrt., kapcsolattartó: Gilyén Elemér)
 
Szentendre, Dózsa György laktanya, valamint a környezõ területeken feltárt klórozott szénhidrogén szennyezéssel kapcsolatos felelõsségi kör megállapítása, tisztázása -2006 (Megbízó: KDV-KTVF, kapcsolattartó: Farkas Márta)

 
Budapest, XVIII. Szent László u. 2 „pakuratavak” környezeti rehabilitációja-vízzáró környezetvédelmi résfal vízjogi létesítési engedélyezési terve -2006 (Megbízó: Organica Zrt., kapcsolattartó: Gilyén Elemér)
 
Részletes tényfeltárás és mentesítési terv készítése a Colortex Kft. Szövõgyár u-i gázolaj szennyezettségéhez –2007 (Megbízó: Colortex Kft., kapcsolattartó: Hauer Istvánné)
 
Talaj és talajvíz vizsgálati jelentés a Swietelsky Kft. Dunakeszi, Székes dülõ 135 szám alatt lévõ telephelyén végzett mintavételi tevékenységrõl –2007 (Megbízó: Inter-Euró „B” Consulting Kft., kapcsolattartó: Demény Beatrix)

 

MOL TIFO utótisztító tavak talajvíz monitoring rendszer tervezése, létesítése, engedélyeztetése – Megbízó: PETROLSZOLG Kft., Kapcsolattartó: Czerva Zoltán, 2007
 
Nagykovácsi községben tervezett kommunális szennyvíztisztító Ördög-árokba történõ kezelt víz bevezetésének környezetérzékenységi vizsgálata, a szennyvíztisztító aggromerációs vizsgálata, a kibocsátott tisztított szennyvíz határértékének megállapítását megalapozó tanulmány- 2006 (Megbízó: Organica Zrt., kapcsolattartó: Tomosi Károly)
 
Ecser-Maglód tisztított szennyvíz Maglód-17-csatornába bevezetésének környezetérzékenységi vizsgálata, a szennyvíztisztító aggromerációs vizsgálata, a kibocsátott tisztított szennyvíz határértékének megállapítását megalapozó tanulmány -2007 (Megbízó: Organica Zrt., kapcsolattartó: Tomosi Károly)
 
Üllõ-Vecsés Ipari Park tisztított szennyvíz Gyáli-I. fõcsatornába bevezetésének környezetérzékenységi vizsgálata, a szennyvíztisztító aggromerációs vizsgálata, a kibocsátott tisztított szennyvíz határértékének megállapítását megalapozó tanulmány- 2007 (Megbízó: Organica Zrt., kapcsolattartó: Tomosi Károly)
 
Klein Metals Kft. jobbágyi telephelyének szenny- és csapadékvíz elvezetése – vízjogi létesítési engedélyezési terv –2007 (Megbízó: Klein Metals Kft.. kapcsolattartó: Kis Zoltán)
 
Egyedi küszöbérték javaslat – A Light Tech Kft. (Dunakeszi) vízszennyezõ anyagainak az Óceán-árokba, mint idõszakos vízfolyásba való bebocsátás elõvizsgálata alapján -2007 (Megbízó: Light Tech Kft., kapcsolattartó: Tóth Éva)
 
A Robert Bosch Kft. Hatvani telephelye csapadékvíz elõkezelõ és elhelyezõ létesítmények környezetvédelmi felülvizsgálata - 2007 DUNAFERR Zrt. ErõmĂ» Fejlesztési Területen folyó kármentesítési munkálatok mĂ»szaki ellenõrzése – Megbízó DUNAFERR Zrt. Kapcsolattartó: Kokas Zsolt, 2007-2008,
 
NITROKÉMIA Zrt. Központi (I) telephelye kármentesítõ rendszer üzemeltetése – Megbízó: ORGANICA VWS Zrt, kapcsolattartó: Tomosi Károly, 2007-2008
 
Zalaegerszeg MOL. Nyrt. Tankautó töltõ kármentesítõ rendszer üzemeltetése - Megbízó: ORGANICA VWS Zrt, kapcsolattartó: Tomosi Károly, 2007-2008
 
MEZĂ•LAK, Lander Carlisle kármentesítõ rendszer üzemeltetése - Megbízó: ORGANICA VWS Zrt, kapcsolattartó: Tomosi Károly, 2007-2008
 
A DMRV Zrt. által üzemeltetett csömöri szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének a felszín alatti vízbe történõ közvetett bevezetésére vonatkozó környezeti elõvizsgálat - 2008 (Megbízó: DMRV Zrt., kapcsolattartó: Miklósfalvi Gusztáv)
 
ISD-POWER Kft. bõvítési terület kármentesítése – MĂ»szaki Ellenõri tevékenység –2007/2008 (Megbízó: ISD Dunaferr Dunai VasmĂ» Zrt., kapcsolattartó: Kokas Zsolt)
 
Dunaferr Dunai VasmĂ» Zrt kokszoló I. és V. területek kármentesítése – MĂ»szaki Ellenõri tevékenység –2007/2011 (Megbízó: Dunaferr Dunai VasmĂ» Zrt., kapcsolattartó: Kokas Zsolt)
 
A hatvani szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének a XVIII. csatornába történõ bevezetésének elõvizsgálati dokumentációja –2008 (Megbízó: Heves Megyei VízmĂ» Zrt., kapcsolattartó: Varga László) – folyamatban
 
Az M1-M3-M7 autópályák mérnökségi telepein üzemelõ olajfogó berendezések üzemeltetése – 2007-2008, kapcsolattartó: Simon Zoltán, Megbízó: ÁAK Zrt.
 
Alcsút, Elõzetes Környezeti Hatásvizsgálat a létesítendõ szálloda és apartman komplexum építéséhez – 2008. A lõrinci pernyehányó rekultivációs terve – 2008. (HUNVIRON Kft., Kapcsolattartó: Dankóné Kövi Márta)
 
A Lighttech Kft. egységes környezethasználati engedélyének megújítása – 2008-2009. (Lighttech Kft., Kapcsolattartó: Tóth Éva).
 
Elõzetes környezeti vizsgálat Paks Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez – 2008. (Paks Város Önkormányzata, kapcsolattartó: Mayer Ágnes).
 
Kiegészítõ rekultivációs terv az Aszód-Galgamácsa Veszélyeshulladék Lerakótelep 7-es kazettájának lefedéséhez – 2008. (Saubermacher Magyarország Kft., kapcsolattartó: Gilyén Elemér).
 
Elõzetes vizsgálat az Aszód-Galgamácsa Veszélyeshulladék Lerakótelepen elhelyezésre kerülõ gáztisztító massza rekultivációs rétegben történõ felhasználásához – 2009. (Saubermacher Magyarország Kft., kapcsolattartó: Gilyén Elemér)
 
Egységes környezethasználati engedély módosítása az Aszód-Galgamácsa Veszélyeshulladék Lerakótelepen elhelyezésre kerülõ gáztisztító massza rekultivációs rétegben történõ felhasználásához – 2009. (Saubermacher Magyarország Kft., kapcsolattartó: Gilyén Elemér)
 
Olajfogó és olajleürítõ berendezések karbantartása az M7 autópálya mentén – 2008-2009 folyamatos (Állami Autópálya Kezelõ zrt., kapcsolattartó: Karuczka Tímea)
 
Üzemi kárelhárítási terv készítése az M0 autópálya Dunakeszi szakaszmérnökségére – 2009. (Állami Autópálya Kezelõ Zrt. , kapcsolattartó: Karuczka Tímea)
 
Üzemi kárelhárítási terv készítése az M7 autópálya Martonvásári szakaszmérnökségére – 2009. (Állami Autópálya Kezelõ zrt., kapcsolattartó: Karuczka Tímea)

 


 

Földtan, vízföldtan  

 

 

Vízföldtani szakvélemény – Pillangó lakópark –2004. (Megbízó: Precó Kft., kapcsolattartó: Prekuta József)
  Vízjogi üzemelési engedélyezési terv-Bugyi, Csali-horgásztó –2004. (Megbízó: Rápolti Péter, kapcsolattartó: Rápolti Péter)
 
KO-BOR HÚS Kft. jászszentandrási telephelyén lévõ öntözõkút vízjogi üzemelési engedélyének elkészítése –2004. (Megbízó: KO-BOR HÚS Kft., kapcsolattartó: Czerovszki Márta)
 
Vízföldtani szakvélemény, hidraulikai modell felépítése és kút mĂ»szaki terv készítése egy a Tisza-tó mellé tervezett hévízkút létesítéséhez (Megbízó:PÁN GEO Kft.. kapcsolattartó: Kiss Miklós)
 
Talajvíz és karsztvíz kapcsolatának értékelése a kincsesbányai temetõ létesítéséhez –2005 (Megbízó: ENVICOM 2000 Kft., kapcsolattartó: Dr. Hidasi János)
 
Vízföldtani modellezés (Diósviszlói vízbázis, Vokányi vízbázis) –2005 (Megbízó: ENVICOM 2000 Kft., kapcsolattartó: Dr. Hidasi János)
 
Helyszíni infiltrációs vizsgálat, Bokod-pernyehányó -2005 (Megbízó: KÖRTE ORGANICA Rt., kapcsolattartó: Gilyén Elemér)
 
Az Újhartyán 032/3 hrsz. területen lévõ belvíztározó vízpótlási lehetõségeinek vizsgálata és a megvalósításhoz szükséges elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítése -2005 (Megbízó: PázsitfĂ» Kertészeti Kft., kapcsolattartó: Klemencz József)
 
Részvétel a Nyirádi VízmĂ» Vízbázis biztonságba helyezési tervének elkészítésében (Diagnosztikai munkák és komplex állapotértékelés) -2005 (Megbízó: ENVICOM 2000 Kft., kapcsolattartó: Dr. Hidasi János)
 
Vízföldtani szakvélemény készítése a Budapest, Frankel Leó u. 48 ingatlanon tervezett fürdõszálló kialakításához -2006 (Megbízó: Török Fürdõ Kft., kapcsolattartó: Szalay Balázs)
 
Vízföldtani szakvélemény a Budapest, Váci út 76 szám alá tervezett irodaépület létesítéséhez -2006 (Megbízó: Józsa és Társai 2000 Kft.)
 
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése 1 db karsztvíz kút létesítéséhez a Tétényi-fennsíkon -2006 (Megbízó: Új Buda Golf Projekt Kft., kapcsolattartó: Kõvágó János)

  Vízföldtani szakvélemény a Budapest, Szentendrei út 207-209 szám alá tervezett irodaépület létesítéséhez -2006 (Megbízó: Józsa és Társai 2000 Kft.)

Vízjogi létesítési engedélyezési tervek és eltömedékelési tervek készítése (Szarvas, Szekszárd, Kaposvár)- 2006 (Megbízó: VIKUV Rt., kapcsolattartó: Pálfalvi Ferenc)
 
Vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése 1 db mélyfúrású kút elkészítéséhez Dunapataj belterületén -2006, (Megbízó: PÁN-GEO Bt., kapcsolattartó: Kiss Miklós)
 
Vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése (Körmend, Dunavarsány)- 2006 (Megbízó: VIKUV Rt., kapcsolattartó: Pálfalvi Ferenc)
  Kistápé-Bikács térségének hévízbeszerzési lehetõségeinek vizsgálata - 2006 (Megbízó: VIKUV Rt., kapcsolattartó: Pálfalvi Ferenc)
 
Vízföldtani szakvélemény a Budapest, Róbert Károly körút 26-32 szám alá tervezett Raiffeissen irodaépület létesítéséhez -2006 (Megbízó: Józsa és Társai 2000 Kft.)
 
Részvétel a Jósvafõ, Babot-kút VízmĂ» Vízbázis biztonságba helyezési tervének elkészítésében (Komplex állapotértékelés és biztonságba helyezési terv készítése) -2006 (Megbízó: ENVICOM 2000 Kft., kapcsolattartó: Dr. Hidasi János)
 
Budapest, XVIII. Szent László u. 2 „pakuratavak” környezeti rehabilitációja-vízzáró környezetvédelmi résfal hidraulikai vizsgálata -2006 (Megbízó :Swietelsky Kft.., kapcsolattartó: Henn Péter)

 
HANKOOK Dunaújváros, talajvíz monitoring rendszer tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése –2007 (Megbízó: HANKOOK TIRE Hungary Kft., kapcsolattartó: Nagy Attila) 2007

Horgásztó vízjogi létesítési engedélyes tevének elkészítése a Nagykáta 0133/177 hrsz. területen – 2007-2008 (Megbízó: Fekete Erdõ 2006 Kft., kapcsolattartó: Kovács Sándor)

Üzemi vízminõség kárelhárítási terv készítése a Fõvárosi VízmĂ»vek Zrt. 6 telephelyére – 2007 (Megbízó . FV Zrt., kapcsolattartó: Szakál János)
 
Vízföldtani szakvélemény a XI. kerület Bocskai útra tervezett mélygarázs építéséhez – 2007 (Megbízó: Józsa és társai 2000 Kft., kapcsolattartó: Józsa Gusztáv)
 
Vízföldtani szakvélemény a XI. kerület MĂ»egyetem rakpartra tervezett mélygarázs építéséhez – 2007 (Megbízó: Józsa és társai 2000 Kft., kapcsolattartó: Józsa Gusztáv) Budapest, Amerikai út 56 szám alatti társasház talajfĂ»tési rendszerének kútja – vízjogi létesítési engedélyeztetési terv – 2007 (Megbízó: Poszterfotó Kft.)
 
Vasad, Kapital II Kft. öntözõkútjának – Vízjogi Üzemelési Engedélyezési Terve –2007 ( Megbízó: Kapital II. Kft, kapcsolattartó: Vígh János)
 
Meggyeskovácsi 3/8 hrsz. területen létesítendõ termálvízkút – vízjogi létesítési engedélyeztetési terv- 2008 (Megbízó: Sasvár Kft.)
 
Részvétel a Vecsés Város I. VízmĂ» Vízbázis biztonságba helyezési tervének elkészítésében (Komplex állapotértékelés és biztonságba helyezési terv készítése, hidraulikai modellezés) -2007 (Megbízó: ENVICOM 2000 Kft., kapcsolattartó: Dr. Hidasi János)
 
Vízföldtani szakvélemény, hidraulikai modell felépítése és kút mĂ»szaki terv készítése egy a Tisza-tó mellé tervezett hidegviz kút létesítéséhez (Megbízó:PÁN GEO Kft.. kapcsolattartó: Kiss Miklós), 2007

Bugyi-III. kavicsbánya tervezett bõvítése RKHT hidraulikai fejezeteinek elkészítése – Megbízó: Magyar Tölgy Kft., 2007., kapcsolattartó: Dr. Tácsik Mihály
 
Délegyháza-III. kavicsbánya tervezett bõvítése RKHT hidraulikai fejezeteinek elkészítése – Megbízó: Magyar Tölgy Kft., 2007., kapcsolattartó: Dr. Tácsik Mihály
 
Zalakomár, PVT M7 konzorcium zalakomári telepe ipari és szociális vízellátó rendszer tervezése és kivitelezése – Megbízó PORR Zrt., Kapcsolattartó: Rácz András
 
Az M7 autópálya mérnökségi telepeinek és pihenõinek vízellátó mĂ»vei üzemeltetése – Megbízó ÁAK Zrt., kapcsolattartó: Karuczka Tímea, 2007-2008
 
Az M7, M3, M35 autópályák mérnökségi telepeinek és pihenõinek vízellátó mĂ»vei üzemeltetése – Megbízó ÁAK Zrt., kapcsolattartó: Karuczka Tímea, 2007-2008-2009.
 
Üzemi Kárelhárítási Terv a Majosháza III. védnevĂ» kavicsbánya mĂ»ködéséhez – 2009. Megbízó: Magyar Tölgy Kft., kapcsolattartó: Dr. Tácsik Mihály
 
Üzemi Kárelhárítási Terv a Kiskunlacháza védnevĂ» kavicsbánya mĂ»ködéséhez – 2009. Megbízó: Magyar Tölgy Kft., kapcsolattartó: Dr. Tácsik Mihály
 
Elõvizsgálat Isaszeg Város szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez – 2009. (Megbízó: Isaszeg Város Önkormányzata, kapcsolattartó: Padányi József)
 
A Duna-Tisza-közi Projekthez tartozó települési hulladéklerakók rekultivációja részét képezõ monitoring kutak kivitelezése, valamint az üzemelési engedélyezési dokumentációk elkészítése – 2009. (Bilfinger – Repét – Kész Konzorcium, kapcsolattartó: Király Ferenc) 005-2008.

 
Weprot Kft. | E-mail: weprot@weprot.hu | webhelytérkép | webstat | Copyright © 2010 By Miró